Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Dospělí 20,- Kč
Děti do 15 let 10,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka (po uplynutí 31 dnů) 5,- Kč
2. upomínka (31 dnů po 1. upomínce) 10,- Kč
Upomínací dopis 20,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.